Akcja Katolicka

Przy naszej parafii działa oddział Akcji Katolickiej.
Zadaniem Akcji Katolickiej jest propagowanie myśli katolickiej i wspieranie zadań duszpasterskich na terenie parafii.