Domy zakonne na terenie parafii

Dom Zakonny Ojców Augustianów
Kraków, ul. Augustiańska 7


Dom Zakonny Braci Albertynów
Kraków, ul. Krakowska 43


Dom Zakonny Sióstr Albertynek
Kraków, ul. Krakowska 47


Dom Zakonny Sióstr Augustianek
Kraków, ul. Skałeczna 12


Dom Zakonny Sióstr Szarytek
Kraków, ul. Piekarska 8