Służba Liturgiczna (ministranci i lektorzy)

Liturgiczna służba ołtarza (potocznie zwana ministranturą) jest jedną z najważniejszych grup działających przy parafii. Jej celem jest pomoc w celebracjach Eucharystii oraz nabożeństw. Ministranci również niejednokrotnie włączają się w różnego typu inicjatywy powstające wokół parafii i klasztoru.

Służba liturgiczna dzieli się na trzy etapy:
1 – Kandydaci
Młodzi chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami przez dziewieć miesięcy uczestniczą w regularnych spotkaniach zapoznając się z podstawowymi funkcjami liturgicznymi oraz rolą ministranta. Podczas tego okresu służą przy ołtarzu w białych komeżkach.
2 – Ministranci
Kandydaci, którzy ukończyli okres próby składają ślubowanie i otrzymują czarną sutankę z białą komeżką, rozpoczynając w ten sposób długi okres pełnej posługi liturgicznej, podczas której cały czas uczestniczą w spotkaniach formacyjnych i obozach.
3 – Lektorzy
Ministranci, którzy zazwyczaj kończą drugą klasę gimnazjum zostają lektorami, których rola polega na czytaniu Pisma Świętego podczas Mszy Świętej oraz opieka nad celebracjami liturgicznymi. Ich strojem jest biała alba.

Chłopców, którzy pragną służyć Bogi jako ministranci – prosimy o kontakt z ojcem wikarym.