Szpital Kliniczny Pulmonologii i Alergii

Szpital Kliniczny Pulmonologii i Alergii
(miejsce stałej opieki duszpasterskiej)
Kraków, ul. Skawińska 8