Pogrzeby

pogrzeby

Zgłoszenia przyjmowane są w czasie urzędowania kancelarii parafialnej.

Wymagane dokumenty:
– akt zgonu

Formalności na cmentarzu (kościelny. grabarze, itp.)
– załatwia rodzina zmarłego (-ej)

Opłata pogrzebowa wnoszona jest przy załatwianiu pogrzebu w kancelarii.