Śluby

Informacje dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński w Kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej


Informacje dla osób mieszkających na terenie parafii
– należy zgłosić sie osobiście do kancelarii w celu ustalenia terminu ślubu
– wymagane dokumenty:
* metryki chrztu narzeczonych
* świadectwa bierzmowania
* świadectwo szkolne lub parafialne z ostatniej klasy z oceną z religii (może być kserokopia)
* zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego
* zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie sakramentu małżeństwa
– na 3 miesiące przed ślubem wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy zgłosić do kancelarii w celu spisania protokołu małżeńskiego


Informacje dla osób spoza parafii
– należy zgłosić sie osobiście do kancelarii w celu ustalenia terminu ślubu
– wszelkie formalności i dokumenty związane ze ślubem (spisanie protokołu, itp.) należy załatwiać w parafii narzeczonej (lub narzeczonego); po załatwieniu wszystkich formalności, duchowny sporządzający protokół małżeński wypisuje Licencję na pafarię św. Katarzyny Aleksandryjskiej
– na 3 tygodnie przed ślubem należy dostarczyć do kancelarii parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej wypisaną Licencję wraz z 3 egzemplarzami dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego

 


śluby


 

Informacje dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński w Bazylice oo. Paulinów „Na Skałce”

– narzeczeni zgłaszają się osobiście w Bazylice oo. Paulinów na Skałce oraz w kancelarii parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej
– po wstępnym, osobistym ustaleniu terminu ślubu, w ciągu miesiąca czasu, narzeczeni powinni:
* otrzymać pisemną informację z parafii narzeczonej lub narzeczonego zawierającą zgodę na zawarcie ślubu oraz informację, że Licencja zostanie dostarczona (np. Wyrażając zgodę na zawarcie sakramentu małżeństwa pomiędzy ….. i ….. w Bazylice na Skałce, jednocześnie informuję, że licencja zostanie dostarczona do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Augustiańska 7)
* dostarczyć taką pisemną informację do kancelarii parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej
– wszystkie dalsze formalności (spisanie protokołu, itp.) należy załatwiać w parafii narzeczonej (lub narzeczonego)
– na 3 tygodnie przed ślubem należy dostarczyć do kancelarii parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej wypisaną Licencję wraz z 3 egzemplarzami dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego