Uroczystość odpustowa ku czci św. Rity (22.V.2010)