Nasi patroni

Główną patronką kościoła jest św. Katarzyna Aleksandryjska, jednak jej lokalny kult został w pewnym stopniu przesłonięty przez inne postacie świętych przedstawionych w formie rzeźby bądź wizerunku malarskiego.
Zaliczymy do nich: Najświętszą Maryję Pannę Matkę Pocieszenia, następnie św. Ritę (+1457), augustiankę, oraz oraz o. Izajasza Bonera (+1471), augustianina, sługę Bożego, którego proces beatyfikacyjny jest w toku.
Wierni od wieków darzą szczególnym kultem Matkę Bożą Pocieszenia, obecną w pięknym średniowiecznym fresku, a także coraz częściej odwołują się do św. Rity, postaci mało jeszcze znanej w Polsce, choć już w wielu krajach świata słynącej ze szczególnej opieki nad tymi, którzy stracili wszelką nadzieję, można by powiedzieć patronki od spraw wręcz beznadziejnych. Wiele osób zatrzymuje się również przed konfesją Izajasza Bonera, który już za życia wsławił się cudami, prosząc go o wstawiennictwo.

 

św. Katarzyna Aleksandryjska
św. Katarzyna Aleksandryjska

 

Najświętsza Maryja Panna Matka Pocieszenia
Najświętsza Maryja Panna Matka Pocieszenia

św. Rita
św. Rita

o. Izajasz Boner
o. Izajasz Boner