4 września: Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia

Najświętsza Maryja Panna Matka PocieszeniaBoże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Matki Twojego Syna zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Nieznany jest w Zakonie Augustiańskim początek nabożeństwa i czci Najśw. Maryi Panny jako Matki Pocieszenia. Legenda powiada, że Maryja ukazała się św. Monice, ubranej w czarny strój ze skórzanym pasem, w odpowiedzi na jej prośby o pomoc i pociechę po śmierci męża, Patrycjusza. Maryja obiecała specjalną opiekę i pociechę Monice oraz wszystkim tym, którzy ku Jej czci noszą skórzany pas.

Powyższa legenda powstała dość późno – prawdopodobnie około XV w., gdy pojawiły tzw. ‚mantellatki’: w 1401 r. Papież Bonifacy IX zezwolił Zakonom żebraczym na udzielanie swojego habitu i Reguł także kobietom; mantellatki miały specjalne przywileje oraz wszelkie prawa Augustianów pierwszego Zakonu. W 1439 r. Grzegorz z Rimini otrzymał pozwolenie na założenie ‚bractwa paskowego’ przy kościele augustiańskim w Bolonii, którego patronami byli św. Augustyn i św. Monika. Około 60-ciu lat później Marcin z Vercelli założył dość liczne bractwo ku czci Matki Pocieszenia. W XVI w. wszystkie trzy bractwa zostały złączone w jedno i od tego czasu rozwija ono nabożeństwo do Maryi, Matki Pocieszenia. Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, jest Matką żywego ciała Chrystusa – Matką Kościoła. We wszystkich swoich potrzebach, wszelkiego rodzaju nieszczęściach i cierpieniach, chrześcijanie zawsze doświadczali Jej matczynej troski i pomocy. Dlatego przez wiele wieków w Zakonie Augustiańskim czci się Maryję jako ‚Matkę Pocieszenia’ albo ‚Pocieszycielkę strapionych’. Maryja nosi tytuł ‚Matki Pocieszenia’ w jeszcze innym, głębszym sensie. Ewangelia mówi o starcu Symeonie, że oczekiwał on Mesjasza, ‚pociechy Izraela’. Maria jest Matką Pocieszenia, gdyż to właśnie Ona dała ziemskie życie Zbawicielowi, który jest prawdziwym Pocieszycielem ludzi.


W dniu 9 grudnia 2000 miała miejsce uroczystość koronacji słynącego łaskami wizerunku Matki Bożej Pocieszenia koronami papieskimi, papież Jan Paweł II pobłogosławił korony w Watykanie, 5 listopada 2000 roku. Uroczystościom w kościele św. Katarzyny przewodniczył i koronacji dokonał ks. Kardynał Franciszek Macharski.