Książki i publikacje

św. Rita

Przyglądając się z bliska świętej Ricie, augustiance, widzimy kobietę odkrywającą przed nami oblicze nie tylko dotkniętej przez los osoby. Rita to wewnętrznie silna kobieta, potrafiąca stawić czoła tragediom życia: bólowi i rozterkom, ubóstwu materialnemu i duchowemu swojej rodziny, cierpieniu duchowemu i fizycznemu. Jej siłą było ukochanie Krzyża, narzędzia odkupienia i źródła mocy każdego chrześcijanina. Nadzieję czerpała z modlitwy i wstawiennictwa swoich wielkich świętych protektorów: Jana Chrzciciela, św. Augustyna oraz św. Mikołaja z Tolentino, pierwszego kanonizowanego augustianina.