Wydarzenia kulturalne

Z czym kojarzy się kościół św. Katarzyny…

Na początek z kim….

 

    Z fundatorem kościoła i klasztoru, królem Kazimierzem Wielkim, którego 643 rocznicę śmierci obchodzimy 5 listopada.
Z Ojcami Augustianami, gospodarzami tego miejsca, których król Kazimierz Wielki sprowadził do Polski, do Krakowa (a ściślej do Kazimierza, wtedy wnoszonego nowego miasta) w 1342 roku. Mieli budować „fundamenty duchowe” krakowskiego uniwersytetu…
Z Siostrami Augustiankami, które współtworzą życie duchowe tego miejsca od 1583 roku. Prowadzą też przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum…
Ze Sługą Bożym Izajaszem Bonerem, świętą Ritą. Także z błogosławionym Janem Pawłem II, który jeszcze jako ksiądz Karol Wojtyła tutaj, w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia codziennie rano w latach 1951-53 odprawiał Msze Święte…A teraz to wszystko, gdzie duch przenika się z materią – gotycki monumentalny kościół, gotycki klasztor z krużgankami i wirydarzem, wczesnobarokowy ołtarz (jego generalny remont dobiega końca), wielki ogród, gotyckie podziemia…
I pięcioro piszczałkowych organów (to nie pomyłka – jest tych instrumentów rzeczywiście pięć). I koncerty oraz inne wydarzenia kulturalne…W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki powstaje praca inżynierska. Jej autorka, studentka IV roku Inżynierii Akustycznej, Aleksandra Pyzik, będzie prowadzić badania i pomiary akustyczne w kościele. Bardzo ważne jest dodanie subiektywnych ocen i wrażeń osób, które uczęszczają do kościoła św. Katarzyny na koncerty. Poniższy link przekierowuje do ankiety. Zapraszam i zachęcam do zapoznania się z tym tekstem i odpowiedzi na pytania. Każda wypełniona ankieta jest ważna i przyczyni się do zbudowania „akustycznego obrazu” wnętrza kościoła św. Katarzyny… To również ważna wskazówka na przyszłość – co można poprawić (jeżeli można poprawić), ale także jak projektować i budować nowe kościoły nie tylko wizualnie, ale i akustycznie…