Uroczystość odpustowa ku czci św. Rity (22.V.2012)

22.maja – jak co roku – parafia i klasztor obchodziły uroczystość ku czci św. Rity z Casci.
Mszy Św. przewodniczył JE ks. Bp Grzegorz Ryś.
Wierni gromadzili się w naszej świątyni już od rana, korzystając przy tym z możliwości spowiedzi świętej Przybyli z Krakowa i jego okolic oraz z innych części kraju.
Przed Mszą św. Odpustową wystąpiła Pani Anna Golendzinowska, była modelka, która opowiedziała o swym nawróceniu.
Uczesticy Eucharystii wypełnili cały kościół, a także krużganki i kaplicę Matki Bożej Pocieszenia.
Przed błogosławieństwem oraz rozesłaniem wiernych, ks Biskup oraz inni kapłani poświęcili róże – symbol śwętej z Casci, które jej czciciele przynieśli do kościoła ze sobą.
Niech swym pięknem mówią o dobroci i miłości Bożej jaśniejących w życiu świętych, niech przypominają nam, że u Boga wszystko jest możliwe!